Back to top

Creative Commons

Hergebruik van (digitaal) materiaal dat is opgenomen in de Repository van de Universiteit Maastricht wordt beschikbaar gesteld onder de Creative Commons-licentie Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

De materialen mogen gratis worden gedeeld met alle niet-commerciële gebruikers, maar moeten bij hergebruik worden voorzien van een correcte bronvermelding. Bovendien mogen de materialen niet worden gedistribueerd als ze worden aangepast of als erop wordt voortgebouwd. Lees hier meer over dit onderwerp (Engels, paragraaf 4.4).

Rechten

De Universiteitsbibliotheek Maastricht heeft al het mogelijke gedaan om het auteursrecht van rechthebbenden en de privacy van geportretteerden zoveel mogelijk te waarborgen.
Zijn er echter bezwaren van de auteursrechthebbende(n) of – in het geval van foto’s – geportretteerde(n), dan zal het zal het object permanent verwijderd worden, tenzij alsnog toestemming gegeven wordt om het object te behouden.

Na ontvangst van een klacht (Engels) [link naar AYL] zal de Universiteitsbibliotheek Maastricht deze zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op deze website en alle daartoe behorende inhoud.
 

Dutch