Back to top

Pages

De reys van kapiteyn Johan Saris
Digitized scan (map) from the original book
Bijzonderheden over Japan
Digitized 5 scans (among which title page, pages 101, 258-259) from the original book
L'empire Chinois, illustré d'après des dessins pris sur les lieux
Digitized 7 scans (title page, divers illustrations) from the original book
De nieuwe en onbekende weereld, of beschryving van America en't Zuid-land
Digitized 13 scans (among which title page, pages 79, 126, 207, 213) from the original book
Im fernen Osten
Digitized 3 scans (title page, pages 140-141) from the original book
Le Niger et les explorations de l'Afrique centrale depuis Mungo-park jusqu'au Docteur Barth
Digitized 2 scans (title page, map) from the original book
Reis om de wereld naar Japan
Digitized 4 scans (among which title page, Gezigt van Napa) from the original book
Reisen in den aequinoctialländern von Amerika
Digitized 13 scans (title page, pages 41-42, 46, 83, 113, 155, 197, 213, 256, 265, 329, 390) from the original book
Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maetschappy in 't Vereenigde Nederland, aen de kaisaren van Japan
Digitized 6 scans (among which title pages, page 63) from the original book
Voyage en Amérique
Digitized scan (title page) from the original book
Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana
Digitized scan (page 4) from the original book
Het gezandtschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham ... Keizer van China
Digitized 7 scans (among which title pages, pages 33, 86-87, 99) from the original book

Pages