Back to top

Pages

A Voyage to the Pacific Ocean
Digitized 7 scans (2 maps, p. 82-83, 164-165,150) from the original book
Histoire de la conquête de la Floride
Digitized 9 scans (among which title pages, maps, pages 46, 121, 132, 231, 261) from the original book
Naaukeurige en uitvoerige beschryving van de Kaap de Goede Hoop
Digitized 6 scans from the original book
Wunderliche und merckwürdige Reisen Fernandi Mendez Pinto
Digitized 2 scans (title pages) from the original book
Kolumbus oder die Entdekkung von Westindien
Digitized 11 scans (among which title pages, maps, pages 47, 106-107, 278) from the original book
De reys van kapiteyn Johan Saris
Digitized scan (map) from the original book
Bijzonderheden over Japan
Digitized 5 scans (among which title page, pages 101, 258-259) from the original book
L'empire Chinois, illustré d'après des dessins pris sur les lieux
Digitized 7 scans (title page, divers illustrations) from the original book
Reizen van Petersburg, door verscheidene en wel de voornaemste gewesten van Asia
Digitized 6 scans (among which title page) from the original book
De nieuwe en onbekende weereld, of beschryving van America en't Zuid-land
Digitized 13 scans (among which title page, pages 79, 126, 207, 213) from the original book

Pages