Back to top

Pages

Gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China
Digitized 10 scans (among which title pages, pages 49, 53, 170, 171-172) from the original book
Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren
Digitized 9 scans (among which title page, maps) from the original book
De beschrijving van Japan
Digitized 3 scans (among which title page, map Jedo) from the original book
De Christianis apvd Iaponios trivmphis
Digitized 18 scans (title page, pages 76, 169, 231, 240, 250, 300, 305, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 329, 333, 464) from the original book
Life in Abyssinia
Digitized 10 scans (among which title page, pages 120, 216, 226, 235, 242, 246, 248) from the original book
Reis van Macartneij, naar China
Digitized 8 scans (among which title page, map, page 348, engravings 2, 27, 30) from the original book
Reis door Noord Amerika
Digitized 6 scans (among which title page, pages 1, 140) from the original book
Histoire des martyrs dv Iapon depuis l'an MDCXII iusques a MDCXX
Digitized 5 scans (title page, pages 93, 211, 227, 368) from the original book
Naaukeurige en uitvoerige beschryving van de Kaap de Goede Hoop
Digitized 6 scans from the original book
Wunderliche und merckwürdige Reisen Fernandi Mendez Pinto
Digitized 2 scans (title pages) from the original book

Pages