Back to top

Pages

Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren
Digitized 9 scans (among which title page, maps) from the original book
De beschrijving van Japan
Digitized 3 scans (among which title page, map Jedo) from the original book
Afrika en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen
Digitized 2 scans (among which title page) from the original book
De Christianis apvd Iaponios trivmphis
Digitized 18 scans (title page, pages 76, 169, 231, 240, 250, 300, 305, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 329, 333, 464) from the original book
In Afrika's donkere wildernissen
Digitized 3 scans (pages 82, 216, 435) from the original book
Life in Abyssinia
Digitized 10 scans (among which title page, pages 120, 216, 226, 235, 242, 246, 248) from the original book
Reis door Noord Amerika
Digitized 6 scans (among which title page, pages 1, 140) from the original book
Naaukeurige en uitvoerige beschryving van de Kaap de Goede Hoop
Digitized 6 scans from the original book
Wunderliche und merckwürdige Reisen Fernandi Mendez Pinto
Digitized 2 scans (title pages) from the original book
De reys van kapiteyn Johan Saris
Digitized scan (map) from the original book

Pages