Back to top
Observant
uitg. van: Stichting Maffius., Jrg. 1 (1980/81)-, Ondertitel later: onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht., M.i.v. jrg. 9 (1988/1989) uitg. door: Maastricht : Stichting Observant., Ook verschenen als online resource.